Whitepaper Nationaal Beloningsonderzoek

Na het invullen van het formulier kunt u de whitepaper van Het Nationaal Beloningsonderzoek 2016 hier downloaden

Naam:    Vrouw Man

Naam van bedrijf of organisatie:

Naam van functie:

E-mail:           

Nationaal Beloningsonderzoek 2016-2017

           

HR eenvoudiger en inzichtelijker maken. Dat is de doelstelling van het Nationaal Beloningsonderzoek! Het is het langstlopende onderzoek onder werkgevers naar de beloningsverhoudingen in Nederland, uitgevoerd door toonaangevend organisatieadviesbureau Human Capital Group.

De toegevoegde waarde is helder.

  1. Het Nationaal Beloningsonderzoek ondersteunt u bij het ontwikkelen en toetsen van uw beloningsbeleid.
  2. Met de benchmarkinformatie en het overzicht van trends en mogelijkheden krijgt u inzicht in de situatie op de arbeidsmarkt en uw positie daarin.
  3. En kunt u bepalen wat nodig is om de door u gewenste positie te bereiken.
  4. Het creëert draagvlak voor uw beloningsbeleid bij directie en lijnmanagement.
  5. Dit zorgt voor duidelijkheid bij arbeidsvoorwaardenonderhandelingen met (nieuwe) medewerkers, waardoor de personeelskosten binnen budget blijven.


Voor wie is het onderzoek interessant?

           

Dat het Nationaal Beloningsonderzoek zeer relevant is voor organisaties die niet onder een cao vallen, staat buiten kijf. Maar ook organisaties met een cao vinden veel toegevoegde waarde in het rapport. De cao is immers een basis die uitgebreid kan worden met bijvoorbeeld extra looncomponenten en andere arbeidsvoorwaarden. En dat zijn juist belangrijke elementen in het rapport.

Het rapport is eigenlijk interessant voor iedereen die meer wil weten over cijfers van uitgekeerde bonussen en andere vormen van variabele beloning. Of over bijvoorbeeld salarisontwikkeling per functie, sector en regio, secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenen, algemene beloningstrends en arbeidsmarktontwikkeling.

Dit jaar organiseert Human Capital Group voor de goededoelenbranche een apart beloningsonderzoek. Ook voor technische groothandels (alleen WTG-leden) is er een apart beloningsonderzoek. Neem voor deelname contact op met Albert Reitsma.


CONTACT

           

Heeft u vragen of opmerkingen over deelname aan het Nationaal Beloningsonderzoek? Deze kunt u richten aan Albert Reitsma, Coördinator Nationaal Beloningsonderzoek.

Email : nationaalbeloningsonderzoek@humancapitalgroup.nl

Telefoon : 06 1104 1610


FAQ

           

Veel gestelde vragen over deelname aan het Nationaal Beloningsonderzoek

1. Kan ik meedoen aan het Nationaal Beloningsonderzoek?

Ja, elke Nederlandse organisatie met medewerkers in loondienst kan meedoen aan het Nationaal Beloningsonderzoek. Elke functionaris die beschikt over relevante beloningsgegevens en bevoegd is om deze gegevens met ons te delen, kan het onderzoek invullen.

2. Wat wordt er van mij verwacht?

  • Het invullen van een korte vragenlijst (10 -15 minuten)
  • Aanleveren van salarisggegevens in een gestandaardiseerd Excel format

3. Wat gebeurt er met mijn salarisgegevens?

Uiteraard gaan wij discreet en vertrouwelijk om met individuele beloningsgegevens. Dit doen wij door:

  • Het geanonimiseerd toevoegen van uw salarisgegevens aan de database, waardoor het onmogelijk is data te koppelen aan deelnemende organisaties
  • Het maximaal 3 jaar bewaren van de door u aangeleverde gegevens
  • Het onder geen beding delen van uw gegevens met derden

4. Hoeveel tijd neemt deelname aan het Nationaal Beloningsonderzoek in beslag?

Het invullen van de korte vragenlijst kost 10 tot 15 minuten. Het invullen van het Excel-format met de salarisgegevens is betrekkelijk eenvoudig, de tijd die het in beslag neemt verschilt per organisatie. Neem contact op voor een reële inschatting.

5. Hoe lang duurt het voordat de salarisbenchmark klaar is?

Ongeveer een maand.

6. Kan ik een toelichting bij de salarisbenchmark krijgen?

Ja, wij komen graag bij u langs om dit te doen. Dit is, net als de benchmark zelf, kosteloos.

7. Waartoe verplicht ik mij bij deelname aan het onderzoek?

Deelname geeft u het recht op een salarisbenchmark op maat. Het verplicht u tot niets.

8. Hoe kan ik mijzelf aanmelden voor het Nationaal Beloningsonderzoek?

U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven via deze link.

9. Kan ik meer dan eens meedoen aan het onderzoek?

Ja, dat kan. Als u periodiek uw salarissen wilt laten benchmarken (bijvoorbeeld eenmaal per jaar), neemt Het Nationaal Beloningsonderzoek op een afgesproken datum contact met u op. U kunt ook zelf het initiatief nemen en opnieuw inschrijven via deze link.